Finalitats:

  • Fundació del Taxi de Catalunya                                                                                               

  • Foment de la professió del sector del treballadors i empresaris del taxi.
  • Foment de la investigació,el desenvolupament i la promoció de les actuacions tendents a la millora de la salut i la seguretat en el sector del transport en general  dels treballadors i empresaris del taxi en particular.
  • Prestació del servei de formació i preparació per als actuals i futurs professionals del sector.
  • Divulgació i suport a les iniciatives que donin impuls a l`estudi i la investigació de la millora del transport públic en general i del servei del taxi en particular.
  • Editar llibres,publicacions i altres mitjans de difusió relacionats amb el sector.
  • Treballar per al foment de serveis de caire social,sanitari i assistencial per als treballadors i empresaris del taxi en general i dels afiliats al STAC en particular i les seves famílies.

Deixa un comentari